Tomasz Bachanek
uznany polski malarz urodził się w 1962 roku. Absolwent PWSSP w Gdańsku 1988. Uprawia malarstwo olejne, rysunek od czasu do czasu malarstwo ścienne. Prace Tomasza Bachanka znajdują się prywatnych kolekcjach na całym świecie. Prezentowane były między innymi w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych

Dżentelmeni
olej płótno, 73x92

Zaproszenie do tańca
olej płótno, 70x50

Niebieski pies...czeka
olej płótno, 41x33

SPRZEDANY

Trzy gracje
olej płótno, 41x33