Historia ceramiki sięga paleolitu. Najstarsze znalezione wyroby datuje się na 13 tys. lat p.n.e.

Materiały wiążące (wapnogips) używane są od 2–5 tys. lat. Ceramikę wytwarzali już Grecy, znana jest kultura pilińska z okresu brązu, jedna z zespołu kultur mogiłowych, która zajmowała się obróbką ceramiki. Na terenie Polski ceramika stosowana jest od ok. 7,5 tys. lat.

Najszlachetniejszymi produktami są: porcelana, porcelit, fajans.

Ceramikę początkowo formowano ręcznie, jest to najstarsza i najprostsza metoda kształtowania glinianych wyrobów. Kolejne opracowane sposoby to toczenie na kole garncarskim lub toczku oraz odlewanie w formach. Po uformowaniu gliny w pożądany kształt należy ją wypalić, żeby straciła swoje właściwości plastyczne.