Barbara Frankiewicz
Ukończyła PLSP w Katowicach, a następnie ASP w Krakowie na Wydział Projektowania Form Przemysłowych. Dyplom w 1987 r. w Katedrze Barwy u prof. A. Haski i B. Suszczyńskiej. Specjalizacja w zakresie sztuki sakralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Obecnie zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym oraz pracą pedagogiczną.
W 2000 r. zaprezentowała swoją twórczość podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Irysy
olej płótno, 60x70
z cyklu: Eklekty
olej płótno, 30x30
z cyklu: Impresje greckie
olej płótno, 25x30
z cyklu: Impresje
olej płótno, 50x40
z cyklu: Impresje
olej płótno, 40x50