Zbigniew Freus
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Jest absolwentem Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Dyplom otrzymał w 1989 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Autor oraz ilustrator wielu książek o tematyce religijnej, m. in. 'Biblia dla rodziny', 'Narodziny Jezusa' i 'Przypowieści Pana Jezusa'. Perfekcyjny warsztat, wielki talent rysowania i malowania postaci, to największy atut w twórczości artysty.
Święta Rodzina
olej płótno, 60x80
Wrzosy
olej płótno, 50x60
Na łące
olej płótno, 50x70
Słoneczniki
olej płótno, 60x70
Za parawanem
olej płótno, 70x60
Baletnica
rysunek, 50x60
SPRZEDANY
Głowa konia
olej płótno, 50x70
SPRZEDANY
Konie
rysunki, 50x35
SPRZEDANY