Anna Gałuszka
Urodziła się w Bielsku-Białej, tam też ukończyła Liceum Plastyczne na kierunku tkactwo artystyczne. W latach 1994-1999 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale Szkło i Ceramika. Od czasu ukończenia szkoły prowadzi własną pracownię ceramiczno-szklarską. Należy do grupy „UNIKAT”, którą współtworzą absolwenci wrocławskiej ASP z wydziału szkła i ceramiki.
Kwiatek
wys. 24 cm
patera, dł. 39 cm
Domki i kamienice
wys. 24 cm
patera, śred. 46 cm
patera, śred. 28 cm