Igor Grechanyk
Urodzony w Kijowie w 1960 r. W 1978 r. ukończył Ukraińską Akademię Sztuk Pięknych, a w 1984 r. Kijowski Instytut Sztuki. Jest członkiem Narodowego Związku Artystów Ukrainy oraz członkiem Art of Imagination Society w Londynie i szefem Creative Association “The Golden Gate”, założonej w 1997 r. w Kijowie.
Brał udział w licznych wystawach na całym świecie. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach na Ukrainie i na całym świecie oraz jest w katalogach najlepszych artystów współczesnej sztuki wyobraźni (Dreamscapes, Spectrum, Imaginaire). Jest także twórcą licznych dzieł monumentalnych.
Artysta czuje metafizycznego ducha ludzkości i wciela go w materię, jaką najlepiej czuje, czyli rzęźbę. Wykorzystuje duchowe poszukiwania tysięcy lat cywilizacji w innych wymiarach, aby otworzyć duchowy potencjał człowieka współczesnego. Nowoczesna linia łączy się w jego pracach w symboliczne rzeźby ze światem antycznych mitów.

Lady of the Sea
brąz, wys. 83 cm

Horse of Leonardo
brąz, 55x57 cm

Rybi śpiew
brąz, wys. 53 cm

SPRZEDANY

Skrzydła
brąz, wys. 38 cm

SPRZEDANY

Scorpioncar

brąz,23x27x42 cm

Rydwan czasu

brąz, wys. 88 cm

Byk

brąz; wys. 40 cm (40x81x30 cm)

Czarny księżyc

brąz; wys. 94 cm (94 x 27 x 30 cm)