Zbigniew Grzywa
Zbigniew Grzywa malarstwem zajmuje się od 30 lat. W swej twórczości odwołuje się do sacrum i sztuki ludowej.
Jego prace wyróżnia oryginalna kreska odbiegająca od charakterystycznej dla malarstwa na szkle funkcji konturu. U artysty kreska ta staje się równoznaczna z plamą, nie tylko zamykając, ale i wypełniając malarską przestrzeń wyobraźni. W konsekwencji powstają wyjątkowe i niepowtarzalne obrazy.
09.jpg
Poliptyk
mal. na szkle 38x116
08.jpg
Tryptyk
mal. na szkle 45x140
P1219683m.jpg
Chrystus Bolesny
mal. na szkle 85x73
P1219682m.jpg
Upadek pod krzyżem
mal. na szkle 88x71
Historia Adama i Ewy
mal. na szkle, 59x65
Św. Jerzy i św. Maria
mal. na szkle, 64x88
Chrystus Bolesny ze świętymi
mal. na szkle 82x48
SPRZEDANY
20190506_130722m.jpg
20190506_130605m.jpg
Święty Marcin
mal. na szkle, 64x56
20190506_130542m.jpg
Chrzest Chrystusa
mal. na szkle 64x56
Święty Franciszek
mal. na szkle 76x60