Zbigniew Grzywa
Zbigniew Grzywa malarstwem zajmuje się od 30 lat. W swej twórczości odwołuje się do sacrum i sztuki ludowej.
Jego prace wyróżnia oryginalna kreska odbiegająca od charakterystycznej dla malarstwa na szkle funkcji konturu. U artysty kreska ta staje się równoznaczna z plamą, nie tylko zamykając, ale i wypełniając malarską przestrzeń wyobraźni. W konsekwencji powstają wyjątkowe i niepowtarzalne obrazy.
Poliptyk
mal. na szkle 38x116
Tryptyk
mal. na szkle 45x140
Chrystus Bolesny
mal. na szkle 85x73
Upadek pod krzyżem
mal. na szkle 88x71
Historia Adama i Ewy
mal. na szkle, 59x65
Św. Jerzy i św. Maria
mal. na szkle, 64x88
Chrystus Bolesny ze świętymi
mal. na szkle 82x48
Święty Marcin
mal. na szkle, 64x56
Chrzest Chrystusa
mal. na szkle 64x56
Święty Franciszek
mal. na szkle 76x60