Jaga Karkoszka
Dyplom - 1969 w PWSSP we Wrocławiu. Od 1969 należy do ZPAP Oddział Kraków.
1969 - 1972 - pracuje w Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie.
1987 - otrzymuje stypendium twórcze z Ministerstwa Kultury i Sztuki.
1997 - Polskie Stowarzyszenie Marynistów wyróżnia obraz "Wyspa".
2002 - otrzymuje I-go "Wirtuoza" w Krakowie - Prywatna nagroda Lidii Żukowskiej.
Pracuje w technikach: oleje, ołówki, piórka - tusze, pastele, grafika warsztatowa.
Pułapka
olej płótno, 45x40

Big Brother
olej płyta, 30x40