Barbara Kasperczyk-Gorlak
Dyplom - 1969 w PWSSP we Wrocławiu. Od 1969 należy do ZPAP Oddział Ukończyła w 2005 r. Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie je głównymi przedmiotami były Nowe Media oraz Pracownia Druku Wklęsłego. Po studiach kontynuuje pracę w dziedzinie Nowych Mediów, Grafiki oraz obrazu idąc coraz bardziej w przestrzeń (powstają obiekty i instalacje).
W 2007 r. otrzymała stypendium i wzięła udział w projekcie "Visiting Lecturer" w North Wales School of Art and Design in Wrexham.

Krzyż (7 elementów)
akryl płótno, 250x210

Dynamika przestrzeni

(podświetlana)
tech. własna, 24x24x24x24

grafiki autorskie
tech. własna, mieszana, druk atramentowy, papier

70x100

grafiki autorskie
tech. własna, mieszana, algrafia

70x100

grafiki autorskie
tech. własna, mieszana, druk UV

boki: 0d 20 do 100 cm

Dynamika przestrzeni II
tech. własna, 61x91

Miasto
tech. własna, 29x36

Miasto
tech. własna, 34x41