Barbara Kasperczyk-Gorlak
Dyplom - 1969 w PWSSP we Wrocławiu. Od 1969 należy do ZPAP Oddział Ukończyła w 2005 r. Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie je głównymi przedmiotami były Nowe Media oraz Pracownia Druku Wklęsłego. Po studiach kontynuuje pracę w dziedzinie Nowych Mediów, Grafiki oraz obrazu idąc coraz bardziej w przestrzeń (powstają obiekty i instalacje).
W 2007 r. otrzymała stypendium i wzięła udział w projekcie "Visiting Lecturer" w North Wales School of Art and Design in Wrexham.
krzyż.jpg

Krzyż (7 elementów)
akryl płótno, 250x210

04.jpg
03.jpg

Dynamika przestrzeni

(podświetlana)
tech. własna, 24x24x24x24

01.jpg
02.jpg

grafiki autorskie
tech. własna, mieszana, druk atramentowy, papier

70x100

06.jpg
05.jpg

grafiki autorskie
tech. własna, mieszana, algrafia

70x100

07.jpg

grafiki autorskie
tech. własna, mieszana, druk UV

boki: 0d 20 do 100 cm

08.jpg
PB089330.jpg

Dynamika przestrzeni II
tech. własna, 61x91

Miasto
tech. własna, 29x36

Miasto
tech. własna, 34x41