Mirosław Kin
przez kilkanaście lat mieszkał i tworzył w USA, w tym w Nowym Yorku. Ukończył Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiował w Center for Media Arts w Nowym Yorku. Obrazy Kina to improwizacja połączona z intuicją, różnorodność form i kompozycji. W obrazach M. J. Kina widać jego wrażliwość, własne doświadczenia i fantazje. Jego świat to świat emocji i koloru. Prostą techniką, nakładając farby na płótna Kin doskonale komponuje, wydobywa światło, a przestrzeń jego obrazów zapełnia się zmiennymi i gwałtownymi wizjami. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Największe kolekcje jego prac znajdują się w USA i Polsce.
Artysta zmarł w styczniu 2018 r.

1. 100x150

3. 150x100

4. 70x100

5. 50x70

6. 70x50

9. 70x100

7. 150x100

8. 70x100

11. 80x60

10. 150x100

12. 70x50