Mirosław Kin
przez kilkanaście lat mieszkał i tworzył w USA, w tym w Nowym Yorku. Ukończył Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiował w Center for Media Arts w Nowym Yorku. Obrazy Kina to improwizacja połączona z intuicją, różnorodność form i kompozycji. W obrazach M. J. Kina widać jego wrażliwość, własne doświadczenia i fantazje. Jego świat to świat emocji i koloru. Prostą techniką, nakładając farby na płótna Kin doskonale komponuje, wydobywa światło, a przestrzeń jego obrazów zapełnia się zmiennymi i gwałtownymi wizjami. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Największe kolekcje jego prac znajdują się w USA i Polsce.
Artysta zmarł w styczniu 2018 r.
01.jpg

1. 100x150

05.jpg
04.jpg
02.jpg
02.jpg

3. 150x100

4. 70x100

5. 50x70

6. 70x50

10.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg

9. 70x100

7. 150x100

8. 70x100

06.jpg

11. 80x60

10. 150x100

03.jpg

12. 70x50