Anna Krusiewicz
Urodzona w Katowicach 1980
W 2006 otrzymała tytuł magistra sztuki (dyplom z malarstwa u prof. Piotra Jargusza) Uniwesytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział: Instytut Sztuki.
Zajmuje się głównie olejnym malarstwem sztalugowym, najczęściej w dużych formatach.
350.jpg

Cisza
olej płótno, 46x38