Anna Krusiewicz
Urodzona w Katowicach 1980
W 2006 otrzymała tytuł magistra sztuki ( dyplom z malarstwa u prof. Piotra Jargusza) Uniwesytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział : Instytut Sztuki.
Zajmuje się głównie olejnym malarstwem sztalugowym, najczęściej o dużych formatach.

bez tytułu
olej płótno, 46x38

SPRZEDANY