Anna Ksykiewicz
Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego przy UMCS w Lublinie. Twórczość w dziedzinie malarstwa w technice olejnej i pasteli. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m. in. w Szwecji, Francji, USA, Włoszech, Norwegii, Niemczech, Japonii. Członek ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

pastel, 24x18

pastel, 30x21

pastel, 23x33

pastel, 26x20

pastel, 44x44

pastel, 22x32

pejzaż, 24x37