o nas/about us

Celem artystów jest starać się ze wszystkich sił odszukać kryjówkę Boga. A. Huffington

Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu. O. Pamuk

Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś. S. Lagerlof

Twórczość to umiejętne połączenie pamięci z niepamięcią. A Lange

Założona w 1995 r. przez Barbarę i Mirosława Bator. Galeria prezentuje sztukę współczesną, czołowych polskich i zagranicznych artystów, przede wszystkim w zakresie malarstwa, ceramiki, grafiki, rzeźby i szkła artystycznego oraz wszelkich form twórczości sztuk pięknych, które takimi są w rzeczywistości.

Galeria organizuje wystawy, plenery, warsztaty artystyczne, koncerty, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, wieczory autorskie i wiele innych działań o charakterze kulturalnym.

Od 2011 r. Galeria, co dwa lata, organizuje największą w Polsce wystawę magicznego realizmu, czyli MAGICAL DREAMS. Wystawa przyciąga zainteresowanie artystów polskich i zagranicznych, a do udziału w niej zgłaszają się twórcy z Polski, Unii Europejskiej, Rosji i obu Ameryk. Co dwa lata Szczyrk staje się centrum sztuk magicznych, fantastycznych i nadrealistycznych. Dzięki współpracy z innymi miastami oraz galeriami, możemy MAGICAL DREAMS prezentować w wielu miejscach Polski i zagranicą.

english

Founded in 1995 by Barbara and Miroslaw Bator. The gallery presents contemporary art made by leading Polish and foreign artists, especially in the fields of painting, ceramics, graphics, sculpture, artistic glass and all forms of artistic creation that are so real. The gallery organizes exhibitions, art workshops, concerts, art meetings, author's evenings and many other cultural activities.

 

From 2011, the gallery, every two years, organizes the biggest exhibition of magic realism in Poland - MAGICAL DREAMS.

The exhibition attracts interest of Polish and foreign artists, and to participate artists from Poland, the European Union, Russia and

the Americas are present in it. Every two years Szczyrk becomes center of magical, fantastic and surrealistic arts. Thanks to cooperation with other cities and galleries, we can present MAGICAL DREAMS in many places in Poland and abroad.