Andrzej Piecha
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, sceny rodzajowe. Był dojrzałym twórcą o olbrzymim dorobku artystycznym, zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiał głównie malarstwo sztalugowe w technice olejnej.
Twórczość Andrzeja Piechy skłania do refleksji. Przyciągając swą barwną powierzchownością wciąga obserwatora w głębię jego własnej podświadomości. Obrazy pozornie wesołe tchną smutkiem, poczuciem tęsknoty za czymś niedookreślonym. To wspaniałe dzieła, na które patrzeć można godzinami, a wciąż pozostają one dla nas intrygującą zagadką.
Agnieszka Burek.
Artysta zmarł w styczniu 2013 r.
Biała lokomotywa
olej płyta, 50x70
Straż pożarna
olej płyta, 50x70
Czerwony samochód
olej płyta, 45x61
Samolot widmo
olej płyta, 40x80
Myśliwiec
olej płyta, 50x70
Deszczowy tramwaj
olej płyta, 50x70
Kobieta w okularach
olej płótno, 60x50
Tramwaj błękitny
olej płyta, 50x70
Martwa natura
olej płyta, 50x40