Mariola Ptak
Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie. Uprawia malarstwo sztalugowe oraz zajmuje się ceramiką. Wraz z mężem, Grzegorzem stworzyła TEATR KSIĘŻYC. Zajmuje się również wychowaniem baletowym i plastycznym dzieci.
Jezioro łabędzie
akryl płótno, 35x50
Święto Wiosny
akryl płótno, 50x50
Ogród Piny
akryl płótno, 40x50
SPRZEDANY