Roman Banaszewski
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów równolegle z pracą twórczą prowadził działalność pedagogiczną uzyskując kolejne stopnie naukowe na tytule profesora zwyczajnego kończąc.
Za swą pracę twórczą i pedagogiczną uzyskał szereg nagród m.in. Krzyż Kawalerski, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia, "Złoty laur za mistrzostwo w sztuce" Fundacji Kultury Polskiej. Blisko 40 lat prowadzi pracownię projektowania grafiki książki i typografii w ASP w Krakowie. Współpracuje z Europejską Akademią Sztuki w Krakowie.

Kobiety w czerwieni
olej płótno, 60x70

Kobiety niebieska
olej płyta, 61x50

SPRZEDANY

Dziewczyna
olej płyta, 30x25

SPRZEDANY

Kobiety II
litografia papier, 47x62

Kobiety, kobiety...
tech. własna, 85x85

Dziewczyna
litografia papier, 48x33

Kobiety 1
tech. własna, 28x41

Kobiety 2
tech. własna, 28x41

Kobiety 3
tech. własna, 28x41

Kobiety 4
tech. własna, 28x41

Kobiety 5
tech. własna, 28x41

Kobiety 6
tech. własna, 28x41

Kobiety 7
tech. własna, 28x41

z cyklu: Wspomnienia VII
litografia papier, 45x60

SPRZEDANY

Przejście
litografia papier, 41x58

Chłopiec
litografia papier, 40x50