Jan Rusnok
Malarstwo studiował w katowickiej filii krakowskiej ASP. Do 1990 roku mieszkał w Czeskim Cieszynie. Tam też tworzył i aktywnie uczestniczył w działaniach środowiska twórców skupionych w Sekcji Literacko - Artystycznej przy ZG PZKO. Teraz mieszka na Pomorzu, bywa na Zaolziu, a tworzy i eksponuje swoje obrazy od Pomorza do Zaolzia, jak również w Niemczech.

2014-7
olej płyta, 70x60

2014-8
olej płyta, 70x60

8.jpg

2013-7
olej płyta, 70x40

2012-11
olej płyta, 70x70

2016-3
olej płyta, 70x50