Dominika Stawarz-Burska
Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie za dyplom "Sól Życia" uzyskała wyróżnienie rektora. Swoje prace prezentowała m.in. w Muzeum Techniki w Warszawie, Pałacu Sztuki w Krakowie, Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, oraz zdobyła wyróżnienie na VIII edycji Konkursu Wielkich Marzycieli DYBY-Expo 2001 w Gdańsku.
PA039142.jpg

Pan do historii
olej płótno, 100x120

SPRZEDANY

PA039144.jpg

Osobowości
olej płótno, 100x100