Grzegorz Stec
urodzony w 1955 roku w Krakowie, w 1981 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Miał ponad 60 poważnych wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. W latach 1996-2009 wystawiał w USA Miał także wystawy indywidualne w placówkach dyplomatycznych: w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (2008), w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2009), w Instytucie Polskim w Lipsku (2014), berlińskiej Galerii Abakus przy współudziale Instytutu Polskiego oraz Ambasady RP (2015). O twórczości Steca TVP nakręciła film Zadręcza mnie zapach czerni (1991, reż. Cezary Nowicki). G. Stec jest też poetą, wydał dwa tomiki poetyckie: Nikt tu nie szuka odpowiedzi (1999) oraz Melencholia (2007). W 2019 r. artysta obchodzi jubileusz 40-lecia pracy twórczej. Z tej okazji odbyły się dwie wielkie wystawy w Krakowie, ukazał się 320-stronicowy dwujęzyczny album retrospektywny, a artysta odznaczony został medalem Honoris Gratia.
G. Stec jest jednym z najbardziej oryginalnych artystów polskich.
Nazywany przez krytyków „mistrzem światła” oraz „wybitnym kolorystą”. Twórca operujący własną techniką malarską, autor unikatowych czarnych obrazów. Zajmuje osobne miejsce we współczesnej sztuce, między abstrakcją a figuracją. Reprezentuje typ sztuki wizyjnej, dramatycznej, emocjonalnie reagującej na doświadczenia współczesności, a zarazem mocno zakotwiczonej w europejskiej tradycji malarskiej.
s08.jpg

Czerwona dama
olej płótno, 40x50

SPRZEDANY

s03.jpg

Czarna dama
olej płótno, 90x120

s06.jpg

Szaman
olej płótno, 106x66

REZERWACJA

s04.jpg

Azyl
olej płótno, 81x100

s02.jpg

Fuga ziemi
olej płótno, 80x30

SPRZEDANY

s07.jpg

Przesypywanie światła
olej płótno, 40x50

s05.jpg

Kwitnący akt
olej płótno, 40x30

REZERWACJA