Józef Stolorz
Urodził się w Katowicach 31 października 1950 r. Studiował konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1969 ukończył katowickie Liceum Sztuk Plastycznych. Od 1991 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Oprócz malarstwa sztalugowego od kilku lat projektuje i realizuje oprawy dzieł sztuki.
W moim malarstwie staram się wyrazić nostalgię za utraconym Edenem i jednocześnie melancholię szarej rzeczywistości. Idealiści nie są dziś w modzie - świat stał się bardzo pragmatyczny, ale ja głęboko wierzę, że w głębi duszy wszyscy jesteśmy romantykami.

Aniołowie dobroci
olej płótno, 50x70

Chortus Contemplatio Choralis
płótno olej alkid, 86x76

Szeptem
olej alkid na płótnie, 73x90

Mandoria
olej alkid na płótnie, 76x86

POMPEII
olej alkid na płótnie, 76x86