wydarzenia/events 

Wydarzeniem artystycznym jest: wystawa, koncert, wernisaż, finisaż, edycja premiera, spotkanie z twórcami kultury, happening, instalacja, performans, manifestacja, akcja, flash mob, spektakl, występ, seans, parada, zbiórka, ognisko ze śpiewami, dancing, itp. Ale to wciąż za mało, aby zakończyć rozważania nad synonimami tego pojęcia. Wydarzeniem artystycznym jest również sam proces wykonywania dzieła przez artystę, to są próby aktorów i orkiestr dętych, zdjęcia filmowe, zajęcia warsztatowe robienia koronek, pokazy rzeźby i rękodzieła artystycznego.

Papiery wartościowe Roberta Heczki

W ramach poluzowań po pandemicznej gorączce, w maju 2021 skromnym wernisażem, z zachowaniem sanitarnych obostrzeń, otworzyliśmy wystawę twórczości Roberta Heczki PAPIERY WARTOŚCIOWE.
Wystawa składa się z artystycznych wizji Roberta, przeniesionych na szary, pakowny papier, co z automatu podnosi jego wartość tak handlową, jak i staje się papierem artystycznym, niosącym kulturalny przekaz dla Polski i świata.
Robert Heczko należy do grupy naprawdę uzdolnionych artystów, których korzenie są w Ustroniu. Cykl Papierów Wartościowych jest jakby rzutem spojrzenia na rzeczywistość, niemal skadrowaną w błysku lśnienia krótkiej chwili skojarzeń z czymś, co głęboko tkwi w naszych korach mózgowych i obserwacjach życia. Tak szybko, jak przebiegają myśli artysty, tak szybko powstają obrazy, bo w przeciwnym razie nie będą tymi, którymi miały być.
Wrażliwy na teraźniejszość, na wydarzenia polityczne, obyczajowe i społeczne, Robert Heczko zapisuje naszą codzienność tu i teraz, wnosząc ogromny wkład w tradycję kultury polskiej.
r1.jpg

wspólne zdjęcie.
Ten pan przy piesku to
Robert Heczko

r2.jpg

wywiad dla Radia Katowice

r4.jpg

fani twórczości Roberta

r5.jpg

Robert Heczko i Basia Bator

r3.jpg

nasi sympatycy i przyjaciele