Ernest Zawada
Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W latach 1991-1995 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1995 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. S. Gierowskiego.
Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2006 r. był nominowany do Nagrody Ikara i Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.
Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Pedagogoiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w Bielsku-Białej. Autor książki Nauka rysunku. Ucz się od polskich mistrzów (PWN). Jest również kuratorem Galerii Akademickiej ATH.
Prace artysty były reprodukowane w albumie wydanym przez Galerię Prezydencką w Warszawie, obok najważniejszych nazwisk polskiej sztuki współczesnej.
Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką, malarstwem ściennym i instalacją. Jest autorem happeningów m.in. „Drabiny do nieba”, „Eurokorona”, „W poszukiwaniu innej przestrzeni”, „Buty”. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, m.in. w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Sztuki w Acco (Izrael) oraz w Watykanie.

Pionowa smuga (dyptyk)

olej płótno, 140x100